XI Zjazd Geopolityków Polskich

Już za nami XI Zjazd Geopolityków Polskich w Oświęcimiu.

Obrady 1 grudnia 2019 r. w Oświęcimiu były owocne, a temat "Budowa siły narodowej" został szeroko omówiony i każdy mógł wyciągnąć odpowiednie wnioski. Dyskusji nie byłoby końca, gdyby nie potrzeba zrobienia wspólnego zdjęcia:

Uczestnicy zjazdu pod pomnikiem rotm. Witolda Pileckiego. Oświęcim, 1 XII 2019 r.

stat4u