Wyniki wyborów zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2023-2026

W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie Delegatów w celu powołania nowego zarządu i komisji rewizyjnej na kolejną kadencję.
Poniżej prezentujemy sylwetki wybranych w głosowaniu osób:

1) Prezes – dr Piotr L. Wilczyński (Kraków)

2) Wiceprezes ds. naukowych – prof. dr hab. Jarosław Wołejszo (Kalisz)

3) Wiceprezes ds. wydawniczych – prof. dr hab. Witold J. Wilczyński (Kraków)

4) Sekretarz zarządu – mgr Kinga Kiepura-Tłok (Kraków)

5) Członek zarządu ds. mediów i PR – mgr Wiktoria Kolano (Dąbrowa G.)

6) Członek zarządu ds. finansowych – mgr Andrea Bnin-Bnińska (Kraków)

7) Członek zarządu ds. zjazdów i konferencji – dr Jowita Brudnicka-Żółtaniecka (Warszawa)

8) Członek zarządu ds. olimpiady geopolitycznej – mgr Maciej Kędzierski (Kraków)

9) Członek zarządu ds. konkursów i nagród – dr Margot Stańczyk-Minkiewicz (Gdańsk)

10) Członek zarządu ds. szkół letnich i kursów – dr Grzegorz Kała (Olsztyn)

11) Członek zarządu ds. gier sztabowych – prof. dr hab. inż. Marek Kubiński (Kalisz)

i członkowie Komisji Rewizyjnej PTG:

12) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – prof. dr hab. Jan Wendt (Gdańsk)

13) Rewizor ds. finansowych – prof. dr hab. Dariusz Góra (Warszawa)

14) Rewizor ds. statutowych – mgr Monika Noviello (Kraków)

stat4u