Wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu na Esej Geopolityczny

28 kwietnia 2023 r. Katedra Stosunków Międzynarodowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Polskie Towarzystwo Geopolityczne  – oddział terenowy w Chełmie zakończyły ocenę prac w IV Ogólnopolskim Konkursie na Esej Geopolityczny. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach – studenci oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Laureaci Konkursu (miejsca 1-3 oraz wyróżnieni) uzyskali kwalifikację do II etapu VI  Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Laureatami w kategorii STUDENT zostali:

miejsce I:  Hanna Szymerska – Uniwersytet Jagielloński (prawo)

miejsce II: Bartłomiej Zadworny – Uniwersytet Zielonogórski (politologia)

miejsce III: Kamil Kłyszejko – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (bezpieczeństwo narodowe)

wyróżnienia:

Karolina Brysiak – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie (bezpieczeństwo wewnętrzne)

Jakub Gąsiorowski – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie (stosunki międzynarodowe)

Laureatami w kategorii UCZEŃ zostali:

miejsce I: Aleksander Bohatkiewicz – IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze

miejsce II: Patryk Kral – I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

miejsce III: Jakub Zgłobicki – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

wyróżnienia:

Mikołaj Mrozek – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Kamil Ogłaza – III Liceum Ogólnokształcące Im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku

Każda z prac została poddana ocenie przez dwóch recenzentów. Prace były również badane pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Konkursowi patronowali: JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie oraz Senator RP dr hab. Józef Zając, prof. PANS w Chełmie, Prorektor ds. Rozwoju.

Gratulujemy laureatom i uczestnikom!

stat4u