Wyniki IV Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej

4 grudnia odbyły się zawody finałowe na Uniwersytecie Gdańskim, na które przybyli nasi finaliści:

Zwycięzcą tegorocznej edycji został p. BARTŁOMIEJ ZADWORNY z Uniw. Zielonogórskiego, drugi był reprezentant Uniw. w Krajowie (Rumunia) p. RAZVAN ALBU, zaś trzecim laureatem został p. PIOTR NAWAŁA z Uniw. Pedagogicznego w Krakowie.

Szczegółowe wyniki są na stronie Olimpiady: https://ptg.edu.pl/iv-edycja-2021/

stat4u