Wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu na Esej Geopolityczny

5 maja 2022 r. Katedra Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm zakończyły ocenę prac w III Ogólnopolskim Konkursie na esej geopolityczny. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach – studenci oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Laureaci Konkursu (miejsca 1-3 oraz wyróżnieni) uzyskali kwalifikację do II etapu V  Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu na esej geopolityczny w kategorii STUDENT zostali:

miejsce I – Bartłomiej Zadworny – Uniwersytet Zielonogórski

miejsce II – Mariusz Wąsicki – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

miejsce III – Karolina Brysiak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

wyróżnienia:

Natalia Kucińska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kamila Brusik – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu na esej geopolityczny w kategorii UCZEŃ zostali:

miejsce I –Patryk Kral – I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

miejsce II – Jakub Zgłobicki – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

miejsce IIIBruno Bojanowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

 

wyróżnienia:

Franciszek Stachura-Baran – XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie

Oliwier Oleszczuk –  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Mikołaj Mrozek – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

 

Każda z prac została poddana ocenie przez dwóch recenzentów.Prace były również badane pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Konkursowi patronowali: JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie oraz Senator RP dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie, Prorektor ds. Rozwoju.

Szczegóły: https://pwszchelm.edu.pl/konkursptg_sm/

Gratulujemy laureatom i uczestnikom!

stat4u