Wykład otwarty prof. Tomasza Rubaja – Artyleria w konflikcie i wojnie obronnej Rosja-Ukraina – rozwiązania, koncepcje, trendy

Polskie Towarzystwo Geopolityczne zaprasza serdecznie na wykład otwarty pod nazwą:
“Artyleria w konflikcie i wojnie obronnej Rosja-Ukraina – rozwiązania, koncepcje, trendy”,
który poprowadzi Pan prof. dr hab. inż. Tomasz Rubaj, płk. rez.
Spotkanie odbędzie się online poprzez platformę Microsoft Teams 28.05.2024 w godzinach 17.00-18.00.
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEtBlutmVkiijFUon-W1Y8ogAHeOWkb0FgtPQ_W3YxY41%40thread.tacv2/1715357606388?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%220f15d8b5-2e9c-4f91-b2a6-8deedf7fb551%22%7d

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

stat4u