Wybór delegatów na Walne Zebranie PTG

Na zebraniach oddziałów terenowych PTG oraz na zebraniach wojewódzkich członków zwyczajnych PTG nie zrzeszonych w oddziałach dokonano podziału mandatów na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, które odbędzie się w dn. 26 IV 2014 na Uniwersytecie Rzeszowskim (ul. Rejtana 16c, s. 127), o godzinie 12:00.

Łącznie do podziału były 22 mandaty (109 członków zwyczajnych PTG, uprawnionych do wyboru).

 

Lista alfabetyczna (stopnie i tytuły pominięto)

 1. Dutka Jarosław
 2. Halicki Marcin
 3. Hudzikowski Mateusz
 4. Jaroszewska Beata
 5. Leszczyński Tadeusz Zbigniew
 6. Łysek Wojciech
 7. Moussa Samuel
 8. Nowacka Klaudia
 9. Rosiński Maciej
 10. Sułek Mirosław
 11. Sykulski Leszek
 12. Szara Katarzyna
 13. Szczupak Adam
 14. Ślusarczyk Bogusław
 15. Tokarz Grzegorz
 16. Trojan Leszek
 17. Walasek Katarzyna Maria
 18. Wilczyński Piotr
 19. Wilczyński Witold
 20. Wiliński Mateusz
 21. Woźniak Tomasz
 22. Zapałowski Andrzej

Aby Zebranie było ważne, musi uczestniczyć w nim minimum 11 delegatów.

stat4u