Współpraca z I LO w Giżycku

W dniu dzisiejszym zawarliśmy umowę o współpracy z I LO w Giżycku!

W ramach współpracy, uczniowie tej szkoły zyskają możliwość uczestniczenia w warsztatach geopolitycznych, będą przygotowywani do konkursów o tematyce geopolitycznej oraz Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej, przez co zyskają większe możliwości dostania się na wymarzone studia związane z ich zainteresowaniami. PTG dostarczać będzie do biblioteki fachową literaturę branżową wspierając działalność nowego koła zainteresowań, umożliwi udział uczniów w Letniej Szkole Geopolityki, a także będzie starać się z I LO pozyskiwać fundusze zewnętrzne na nowe ciekawe projekty geopolityczne, by coraz lepiej kształcić młode pokolenie.

stat4u