Witold Wilczyński – Elementarz geograficzny. Skrypt dla studiujących [Do pobrania]

Witold Wilczyński, Elementarz geograficzny. Skrypt dla studiujących, Częstochowa 2014. 

Książka jest przystępnie napisanym skryptem akademickim, liczącym ponad 300 stron formatu B5 i zawiera najważniejsze informacje geograficzne, niezbędne nie tylko dla studentów geografii, ale także dla wszystkich badaczy spraw międzynarodowych. Można ją uznać także za swoistą lekturę obowiązkową dla wszystkich adeptów geopolityki w naszym kraju. 

SKRYPT W PDF DO BEZPŁATNEGO POBRANIA

 

Od wydawcy

Książka napisana jest głównie z myślą o studentach geografii, jak również kierunków wyrosłych w ostatnich latach wokół geografii (m.in. turystyka, gospodarka przestrzenna.

Powinna ona też zainteresować osoby studiujące nauki ekonomiczne, polityczne i historyczne. Głównymi jej odbiorcami będą zapewne szczęśliwcy różnych profesji, którym dane było kiedyś odczuć niezapomnianą egzotykę i piękno prawdziwej geografii. Możliwe, że oni też zetknęli się kiedyś z bardzo nudnymi podręcznikami geograficznymi, a dzisiaj ich pole zainteresowań jest zawężone w związku z wykonywanym zawodem. Niech więc ta książka pozwoli im odtworzyć dawne geograficzne odczucia, przywrócić stare wyobrażenia o różnych miejscach i regionach, ukazując je w nowym świetle. Niech da relaks płynący ze swobodnej, myślowej wędrówki jednocześnie po wielu dziedzinach, oraz niesamowitą satysfakcję, która bierze się ze świadomości ogarniania rozumem bardzo szerokich zakresów różnorodnej wiedzy.

 

 

 

stat4u