Ukazał się 34 tom Przeglądu Geopolitycznego – zapraszamy do lektury!

W 34 tomie Przeglądu Geopolitycznego publikujemy wspomnienie o Profesorze Piotrze Eberhardcie (1936-2020) przygotowane przez Witolda J. Wilczyńskiego. Przeczytać można także między innymi opracowania Alessandro Vitale, The rebirth of economic nationalism – from neo-protectionism to the new world geo-economy i Piotra L. Wilczyńskiego, Rozwój sił zbrojnych ChRL w ujęciu geostrategicznym. Dużo miejsca poświęcono procesom zachodzących na wschodzie Europy – Wiktora Możgin opisuje Proces transformacji ukraińskiej obrony terytorialnej w kontekście wojny w Donbasie a Olga Wasiuta i Sergiusz Wasiuta Kremlowską dezinformację w Internecie i reakcję społeczeństw zachodnich. W części poświęconej analizom i materiałom znajduje się analiza Zbigniewa Długosza, Ruch ludności i poziom zaludnienia świata w okresie 1950-2030 oraz przygotowana przez Piotra L. Wilczyńskiego, Natalię Adamczyk i Mirosława Matyję Prognoza konsekwencji kryzysu związanego z COVID-19 w opinii ekspertów. Państwa uwadze polecamy też recenzję napisaną przez Witolda J. Wilczyńskiego, która dotyczy książki pod redakcją Adriana Tyszkiewicza i Piotra Borowca, Teorie i podejścia badawcze geopolityki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.

Przegląd Geopolityczny to recenzowane czasopismo naukowe ukazujące się od 2009 r. Wpisane do wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w ewaluacji z 2019 r. uzyskało 20 pkt.

stat4u