Seminarium „Współczesna aspekty bezpieczeństwa” oraz wybór władz OW PTG

W dniu 15 lutego 2017 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN odbyło się zebranie oddziału Warszawa PTG. Zebranych powitał dyrektor Instytutu prof. dr. hab. Grzegorz Motyka. Nowym członkom PTG – p. Grzegorzowi Domżalskiemu i p. Łukaszowi Kiczmie, legitymacje wręczył prezes honorowy PTG prof. Julian Skrzyp. Wyróżniającym się aktywnością organizacyjno-naukową członkom oddziału (dr Andrzej Dana, dr Marcin Jurgilewicz, p. Mateusz Łakomy, dr Igor Protasowicki, p. Agnieszka Stec, dr Konrad Świder,  dr Gabriel Zmarzliński) nagrody książkowe wręczył przewodniczący OW PTG. Honorowy prezes PTG w imieniu własnym i innych uczestników zebrania podziękował dr. Tadeuszowi Z. Leszczyńskiemu za kierowanie oddziałem w latach 2014-2017.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, których wyniki zaakceptował prezes PTG, w latach 2017-2020 funkcje w zarządzie OW PTG będą pełnić: przewodniczący – dr Tadeusz Z. Leszczyński, sekretarz – dr Konrad Świder oraz skarbnik – p. Agnieszka Stec. Uczestnicy zebrania dyskutowali na przysłaną przez prezesa PTG listą tematów IX Zjazdu Geopolityków Polskich (nie wybrano tematu wiodącego) oraz propozycjami zmian w Statucie PTG (przesłano prezesowi PTG). Zadanie przygotowania koncepcji Zjazdu powierzono przewodniczącemu OW PTG. Podczas seminarium „Współczesne aspekty bezpieczeństwa” referaty wygłosili: dr Andrzej Dana, dr Marcin Jurgilewicz, dr Konrad Świder oraz dr Tadeusz Z. Leszczyński. Dyskusja poseminaryjna była ostatnim punktem zebrania.

dr Tadeusz Z. Leszczyński

Seminarium 15.02.2017 r

stat4u