Seminarium Komisji Studiów Bałkańskich PTG

02Miło nam poinformować, że Komisja Studiów Bałkańskich Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego uzyskała siedzibę w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 67 w Warszawie. Dzięki uprzejmości gospodarzy, w szczególności Dyrektora INP UW Pana prof. zw. dr hab. Stanisława Sulowskiego, w dniu 7 lutego 2015 r. w ww. lokalizacji odbyło się zebranie Komisji Studiów Bałkańskich (rys. 1) połączone z seminarium nt. „Język – naród – polityka na Bałkanach”.

rys. 1

Rys. 1. Porządek obrad KSB PTG w dniu 7.02.2015 r.

Zebranie otwarte zostało przez przewodniczącego Komisji Studiów Bałkańskich PTG dr Tadeusza Z. Leszczyńskiego, który powitał zebranych oraz poinformował o działalności komisji w 2014 r. M.in. przedstawione zostały wyniki prowadzonych w ub.r. badań, których efektem są dwie monografie (rys. 2):

–              T.Z. Leszczyński (red.), Geopolityka na Bałkanach, Instytut Geopolityki, Warszawa-Częstochowa 2014, ISBN: 978-83-61294-96-2,

–              T.Z. Leszczyński (red.), Gospodarka państw bałkańskich, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014, ISBN: 978-83-61294-01-6.

rys. 2

Rys. 2 Publikacje Komisji Studiów Bałkańskich (2014)

Przewodniczący zaproponował również członkom komisji plan działań w 2015 r., który spotkał się z ich akceptacją:

–              udział w wizycie studyjnej w ramach organizowanej przez biuro podróży Almatur wycieczki „Magiczne zakątki Bałkanów” do Serbii, Kosowa i Macedonii, która rozszerzona zostanie o spotkanie z przedstawicielami polskiej placówki dyplomatycznej funkcjonującej w jednym z państw bałkańskich;

–              możliwość udziału w planowanej do wydania w IV kwartale br. publikacji pt. „Wojny bałkańskie”, materiały do której zbierane będą do dnia 31 sierpnia.

Następnie głos zabrał przez prof. nadzw. dr hab. Roman Szul z Instytutu Ameryk i Europy UW (fot. 1), który wprowadził zebranych w tajniki podobieństw i różnic między językami wykorzystywanymi przez ludność mieszkającą na Bałkanach oraz wykazał zależność języka od polityki i polityki od języka. Seminarium obejmowało wystąpienie prelegenta, wzbogacone prezentacją multimedialną, a także dyskusję, w którą włączyli się członkowie Komisji.

fot. 1

Fot. 1. Prof. nadzw. dr hab. R. Szul

Na zakończenie głos zabrał przewodniczący KSB PTG dziękując prelegentowi za wykład, zebranym za przybycie i udział w dyskusji, a także przypominając o terminie planowanego rozpoczęcia wizyty studyjnej, 30 maja 2015 r.

dr Tadeusz Z. Leszczyński

stat4u