PTG partnerem i członkiem komisji rekrutacyjnej konkursu NATO Youth Delegate of Poland – Młodzieżowy Delegat RP do NATO

Forum Młodych Dyplomatów przeprowadza konkurs dla osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i obronności, którego rezultatem ma być wybranie Młodzieżowego Delegata RP do NATO. Program ma na celu umożliwienie młodym liderom w wieku 19-29 lat poznania ekspertów europejskich, uczestnictwa w warsztatach i akademiach tematycznych oraz zapewnienia polskiej młodzieży reprezentacji na najważniejszych wydarzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w Polsce i za granicą. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jest partnerem konkursu, udziela także wsparcia w przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej. Ponadto PTG zapewnia Młodzieżowemu Delegatowi: 1. miejsce dla publikacji w “Przeglądzie Geopolitycznym” i “European Journal of Geopolitics”, 2. wstęp na Zjazd Geopolityków Polskich, 3. roczne członkostwo w Polskim Towarzystwie Geopolitycznym, 4. zwolnienie z opłaty za uczestnictwo w Międzynarodowej Olimpiadzie Geopolitycznej, 5. wstęp na wydarzenia Towarzystwa, 5. wsparcie ekspertów PTG. Programowi patronują także Instytut Kościuszki, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Wojskowa Akademia Techniczna i Instytut SDirect24. Formularz zgłoszeniowy do konkursu przesyłać można do 5 września 2020 roku na adres e-mail natodelegate@diplomacy.pl, dalsze etapy rywalizacji i wybór Delegata odbędą się po końca września 2020 roku.

Regulamin programu „Młodzieżowy Delegat RP do NATO 2020

stat4u