Przesunięcie terminu finałów III edycji Olimpiady i konferencja w formie zdalnej zamiast zjazdu

Wbrew naszym przewidywaniom, rząd wprowadził kwarantannę narodową i zamknął uczelnie na dobre, dlatego nie jesteśmy w stanie przeprowadzić finału zawodów III edycji Olimpiady Geopolitycznej w terminie ostatniej soboty stycznia, jak zakładaliśmy. Dlatego na ostatnim zebraniu zarządu PTG postanowiono, że termin finału będzie ogłoszony po zniesieniu rządowych obostrzeń, aby każdy mógł w nim uczestniczyć bez przeszkód.
Jednocześnie Zarząd PTG uchwalił, że towarzysząca konferencja wraz z debatą ekspercką odbędzie się jak planowano. Jedyną zmianą jest forma konferencji. Odbędzie się ona zdalnie przez jedną z platform internetowych 31 stycznia. O szczegółach i programie poinformujemy uczestników.

stat4u