Przegląd Geopolityczny na liście czasopism punktowanych MNiSW 2019

Miło jest nam poinformować, że kwartalnik naukowy "Przegląd Geopolityczny" znalazł się ponownie w wykazie czasopism naukowych sporządzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolenictwa Wyższego, na stronie 3010, pozycja nr 28 614. Za publikację w "Przeglądzie Geopolitycznym" autor otrzymuje 20 punktów. Kwartalnikowi zostały przypisane dyscypliny naukowe geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o polityce i administracji. 

Serdecznie zapraszamy do publikacji. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

stat4u