Program VI Zjazdu Geopolityków Polskich

6.ZGP

PROGRAM KONFERENCJI  

 

25 kwietnia (piątek)

10:00 – uroczysta inauguracja konferencji w dużej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego

Powitanie przez władze uczelni, władze samorządowe, słowo wstępne od organizatorów, wręczenie nagród w konkursie Książka Geopolityczna Roku 2013.

11:00-12:30 – debata „Geopolityczna przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej” (moderator: dr Andrzej Zapałowski).

12:30-14:00 – przerwa

 

14:00-19:00 – obrady w sesji plenarnej (duża aula)

 

Panel: GEOPOLITYKA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Moderator: dr Andrzej Zapałowski , duża aula

 1. Prof. Robert Ištok, mgr Štefánia Nováková (Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja), Geopolitical Position Analysis of Transcarpathia with Emphasis on Period between 1918-1939.
 2. Dr Nadine Fonta (Institut français de géopolitique / Paris 8, Francja), Multimedialne odtworzenie przymusowych migracji Niemców, Polaków i Ukraińców od 1940 do 1948 r. (prezentacja w j. angielskim).
 3. Dr Martin Angelovič (Prešovská univerzita, Słowacja), Slovak-Ukrainian Part of Schengen Area. History, Security and Qualify of Life.
 4. Prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski), Sprawność energetyczno informacyjna wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Panel: GEOPOLITYKA ROSYJSKA

Moderator: dr Marcin Halicki, duża aula

 1. Prof. dr hab. Roman Szul (Uniwersytet Warszawski), Partnerstwo rosyjsko-niemieckie w geopolitycznej architekturze Europy początków XXI wieku. Zarys problematyki.
 2. Prof. dr hab. Olga Wasiuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Elity Kaukazu Północnego w procesach  etniczno-politycznych.
 3. Prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Paradygmaty polityki rosyjskiego rządzenia na Kaukazie Północnym
 4. Mgr Karolina Izabela Chyla (Uniwersytet Wrocławski), Koncepcja Trójkąta Kaliningradzkiego a bezpieczeństwo Polski w Europie Środkowo- Wschodniej.
 5. Dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski), Wpływ członkowska Rosji w WTO na stosunki handlowe z Unią Europejską.

Panel: ROSYJSKA MYŚL GEOPOLITYCZNA

Moderator: dr Leszek Sykulski, duża aula

 1. Dr Konrad Świder (Polska Akademia Nauk), Geneza geopolityki w Rosji (między teorią a praktyką).
 2. Prof. dr hab. Anna Raźny (Uniwersytet Jagielloński), Aleksander Panarin – etyczny aspekt współczesnego eurazjatyzmu.
 3. Dr Michał Siudak (Uniwersytet Jagielloński), Polityczno – cywilizacyjna misja Rosji na obszarze Europy Środkowowschodniej  w opinii Aleksandra Dugina.
 4. Dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne), „Miatieżnyje wojny” – geneza, koncepcja, zastosowanie.

 

26 kwietnia (sobota)

9:00-11:30 – obrady w sesjach panelowych

 

Panel: GEOPOLITYKA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Moderator: dr Andrzej Zapałowski, sala 126

1. Dr Krzysztof Żęgota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Polityczne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania małego ruchu granicznego między Polską i Rosją.

2. Mgr Rafał Jaźwiński (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), mgr Krzysztof Łukawski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku), Polityka historyczna Białorusi. Wspólna historia w białoruskich podręcznikach szkolnych.

3. Mgr Piotr Krzemiński (Instytut Cywilizacji), mgr Mateusz Łakomy (Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Instytut Cywilizacji), Problem demograficzny Europy Środkowo – Wschodniej i krajów rozwiniętych. Przyczyny niskiego przyrostu naturalnego i możliwości rozwiązań.

4. Dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej), Analiza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i potęgi państw Europy Środkowo-Wschodniej.

5. Dr Dariusz Drzewiecki (Akademia Obrony Narodowej), Bezpieczeństwo obszarów nadbrzeżnych państw Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście globalnego ocieplenia klimatu.

6. Pan Patryk Nowak (Uniwersytet Szczeciński), Europa Środkowa w teoriach geopolityków i geostrategów.

7. Mgr Wojciech Łysek, (Uniwersytet Jagielloński), Dekolonizacja Europy Wschodniej 1921-1939: ideolodzy – ofiary – beneficjenci.

8. Mgr Beata Jaroszewska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Partnerstwo Wschodnie: geneza, przebieg, przyszłość.

 

GEOPOLITYKA ROSYJSKA

Moderator: dr Marcin Halicki, duża aula

 1. Kpt. mgr Jarosław Affek  (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Potencjał militarny Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim a możliwości wpływania tego państwa na sytuację geopolityczną w regionie.
 2. Dr Wojciech Kotowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Enklawy w stosunkach międzynarodowych – casus Obwodu Kaliningradzkiego.
 3. Lic. Aleksandra Kozioł (Uniwersytet Jagielloński), Konsekwencje secesji Krymu dla Rosji i Europy.
 4. Lic. Natalia Wojtowicz (Uniwersytet Jagielloński), Współczesny proces planowania wojskowego Federacji Rosyjskiej.
 5. Mgr Patrycja Zając (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie), Geopolityczne znaczenie Czeczenii w polityce Federacji Rosyjskiej.
 6. Mgr Jarosław Kardaś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Państwa Kaukazu Południowego jako obszar rywalizacji rosyjsko – amerykańskiej (płaszczyzna polityczna, energetyczna, militarna).
 7. Dr Grzegorz Baziur (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu),„Doktryna ograniczonej suwerenności”, jako „uzasadnienie” geopolitycznej i wojskowej „obrony” sowieckiej strefy wpływów w Europie Środkowej na przykładzie „Praskiej Wiosny” w Czechosłowacji w 1968 r.
 8. Dr Marcin Halicki (Uniwersytet Rzeszowski), Giełda Papierów Wartościowych w Moskwie jako miejsce lokowania kapitału z perspektywy międzynarodowej dywersyfikacji portfela.

 

Panel: ROSYJSKA MYŚL GEOPOLITYCZNA

Moderator: dr Leszek Sykulski, sala 212 B-3

1. Mgr Katarzyna Maria Walasek (Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne), O rosyjskich wyobrażeniach geopolitycznych na podstawie teorii Dmitrija Zamiatina.

2. Dr Michał Wojnowski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne), Teoretyczne i praktyczne znaczenie pojęcia „symfonia władz” jako części dziedzictwa bizantyńskiego w kulturze politycznej Federacji Rosyjskiej.

3. Dr Bartosz Gołąbek (Uniwersytet Jagielloński), Runet jako „extra territorium” byłego ZSRR – wokół rosyjskiej cybergeopolityki.

4. Lic. Krzysztof Jabłoński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Archetypy cywilizacyjne Rosji.

5.  Mgr Maciej Rosiński (Polskie Towarzystwo Geopolityczne), Wątki okultystyczne w rosyjskiej myśli geopolitycznej.

 

GEOPOLITYKA ENERGETYCZNA

Moderator: dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński, sala 211 B-3

 1. Mgr Anna Daria Moenke (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej a rosyjskie plany rozwoju sektora LNG.
 2. Dr Piotr L. Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Eksploatacja bogactw naturalnych w krajach NATO i w obszarze postsowieckim.
 3. Mgr Katarzyna Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Alternatywne źródła energii – strategiczny element bezpieczeństwa energetycznego czy technologiczne wyzwanie przyszłości.
 4. Mgr Wiktor Hebda (Uniwersytet Jagielloński), Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy.

 

UKRAINA I GEOPOLITYKA

Moderator: mgr Agnieszka Stec, sala 107 B-3

 1. Mgr Anna Oleszczuk (Państwowy Uniwersytet im. Ogienka w Kamieńcu Podolskim, Ukraina), Polityka wielkich mocarstw w integracji europejskiej Ukrainy.
 2. Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus (Uniwersytet Jagielloński), Myśl geopolityczna odwołująca się do obszaru jako eschatonu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii Ukrainy.
 3. Prof. dr hab. Witold Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Metageografia ziem dawnej Sarmacji.
 4. Prof. dr hab. Paweł Soroka (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), Potencjał i oferta przemysłu zbrojeniowego Ukrainy.
 5. Mgr Krzysztof Drabik (Akademia Obrony Narodowej), Strategiczne wyzwania Polski wobec Ukrainy i Rosji. Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski wobec nowych zagrożeń związanych z sytuacją na Ukrainie.
 6. Dr Lech Haydukiewicz (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie), Przydatność geografii elektoralnej w delimitacji historycznych i geograficznych regionów na przykładzie Ukrainy.
 7. Dr Stanisław Sala (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr Valentin Mihailov, (Bułgarska Akademia Nauk, Sofia), dr Ihor Zinko (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina), Geopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wielkich mocarstw.

 

STUDIA AZJATYCKIE I GEOKULTURA

Moderator: mgr Leszek Trojan, sala 108 B-3

 1. Prof. dr hab. Julian Skrzyp (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Rozwój stosunków handlowych Chin z Europą oraz państwami Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu.
 2. Dr Stanisław Musiał (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni),   Michèlle Tribalat wizja zagrożeń związanych z obecnością muzułmanów we Francji.
 3. Lic. Monika Mryc (Uniwersytet Jagielloński), Konflikt ukraińsko-rosyjski z perspektywy Turcji.
 4. Mgr Marek Śmigasiewicz (Uniwersytet Warszawski), Uwarunkowania geopolityczne państw nieuznawanych – casus Tureckiej Republiki Cypru Północnego.
 5. Mgr Tomasz Romanowski (Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne), Rola Turcji w relacjach między Federacją Rosyjską i Unią Europejską.

 

11:30-12:00 – przerwa kawowa

12:00-13:30 – Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego – sala 127.

12:00-14:45 – obrady w sesjach panelowych

 

GEOPOLITYKA ENERGETYCZNA

Moderator: dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński, s. 126

 1. Dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński (Polskie Towarzystwo Geopolityczne), Energetyka na Bałkanach – między Unią Europejską a Federacją Rosyjską.
 2. Dr Jarosław Antoni Mikołajec (Politechnika Śląska w Gliwicach), Peryferyjne zjawiska gospodarcze a ewoluujący System Światowy. Próba porównania geopolitycznego znaczenia sowieckiego górnictwa Archipelagu Gułag i północnoamerykańskich gorączek złota.
 3. Pani Karolina Zub (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej.
 4. Mgr inż. Witold Szirin Michałowski (Kwartalnik „Rurociągi”, Liga Konsumentów Energii), „Gaz Bratam Truba Nam”. W cieniu tryzuba dialog kultur czy dialog cywilizacji?

 

UKRAINA I GEOPOLITYKA

Moderator: mgr Agnieszka Stec, duża aula

 1. Mgr Katarzyna Joanna Kaczyńska (Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych), Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska w Europie Wschodniej. Nowe narzędzie kontroli przestrzeni postsowieckiej na przykładzie Ukrainy?
 2. Mgr Mateusz Kamionka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), „European Voluntary Sernice”. Wpływ wolontariatu europejskiego na społeczność lokalną w kraju Partnerstwa Wschodniego- na przykładzie współpracy w mieście Sumy w Ukrainie.
 3. Dr inż. Katarzyna Szara (Uniwersytet Rzeszowski), Czynniki warunkujące rozwój kapitału kreatywnego w regionach Ukrainy.
 4. Mgr Adam Szczupak (Uniwersytet Jagielloński), Kościół Greckokatolicki a wpływ cywilizacji łacińskiej na Ukrainie.
 5. Dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski), Polityka USA w stosunku do Ukrainy na początku XXI wieku.

 

STUDIA AZJATYCKIE I GEOKULTURA

Moderator: mgr Leszek Trojan, sala 212 B-3

 1. Mgr Katarzyna Urbanik (Uniwersytet Opolski), Stosunki Turcji z państwami południowego Kaukazu. Perspektywy rozwiązania istniejących konfliktów.
 2. Dr Bartosz Wróblewski (Uniwersytet Rzeszowski), Geopolityczne podstawy brytyjskiej strategii wobec konfliktu w Palestynie w latach 1945-1949.
 3. Dr Grzegorz Tokarz (Uniwersytet Wrocławski), Wątki geopolityczne w publicystyce Antoniego Wacyka.
 4. Ks. dr Mirosław Twardowski (Uniwersytet Rzeszowski), Chrześcijańska perspektywa odpowiedzialności człowieka za przyrodę w dobie globalnego kryzysu ekologicznego.
 5. Dr Piotr Wisz (Uniwersytet Rzeszowski),    Posługa Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w archidiecezji lwowskiej do 1946 r. Znaczenie religijne i polityczne.

15:00 – zakończenie konferencji

 

 

Mapka dojazdu


Wyświetl większą mapę

stat4u