Program Finału Olimpiady Geopolitycznej 2019

Poniżej zamieszczamy Program Finału tegorocznej Olimpiady, która odbędzie się w budynkach Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu 30 listopada.

9:00 rejestracja uczestników
9:30 otwarcie zawodów
9:45 I część – test pisemny
10:45 przerwa kawowa
11:15 przygotowanie do części II – ustnej
11:30 II część – test ustny
14:00 przerwa obiadowa
14:45 ogłoszenie wyników części I i II
14:50 przygotowanie do części III – praktycznej
15:00 III część – test praktyczny (grupa 1)
16:30 III część – test praktyczny (grupa 2)
18:00 ogłoszenie wyników części III
18:10 zakończenie zawodów

 

Prowadzący: dr Piotr L. Wilczyński, dr Natalia Adamczyk

Skład jury:

prof. dr hab. PIOTR MICKIEWICZ (przewodniczący)
prof. dr hab. SERGIUSZ WASIUTA
prof. dr hab. ZBIGNIEW DŁUGOSZ
prof. dr hab. WITOLD WILCZYŃSKI
dr GRZEGORZ BAZIUR
dr JUSTYNA TRUBALSKA

 

 

stat4u