Polacy w działaniach na rzecz pokoju w latach 1953 – 2015

KonfAON0

Uprzejmie informujemy, że nasz przedstawiciel, przewodniczący Oddziału Warszawa PTG dr Tadeusz Leszczyński został zaproszony do udziału w projekcie opracowania i wydania monografii pt. Polacy w działaniach na rzecz pokoju w latach 1953 – 2015. Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Koło nr 47 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Założenia projektu zostały przedstawione podczas konferencji zorganizowanej w Akademii Obrony Narodowej w dniu 18.06.2015 r. Celem konferencji była weryfikacja wstępnej  koncepcji prac oraz rozpoczęcie procesu powołania i ukonstytuowania się zespołu autorsko-badawczego do opracowania I tomu monografii, ukazującej wysiłek, dorobek, zakres i charakter działań reprezentantów Polski – uczestników misji pokojowych – w utrzymaniu światowego pokoju. Ze strony Polski był to wysiłek trudny do przecenienia, chociaż – poza okazjami rocznicowymi – jeszcze stosunkowo słabo znany i rzadko przywoływany.

Prowadzone dotychczas badania naukowe wykazują, że wiedza na ww. temat jest wśród polskiego społeczeństwa niewielka. Odczuwany jest deficyt, w szczególności kierowanych do młodzieży książek popularnonaukowych poświęconych problematyce. Natomiast upływający czas przyczynia się do systematycznego zmniejszania liczby uczestników pierwszych misji pokojowych z udziałem polskich żołnierzy, co zmniejsza możliwość zebrania wielu cennych informacji, a także zweryfikowania ich w sposób naukowy.

Podczas konferencji uzgodniono, że przedmiotem badań realizowanych dla potrzeb projektu będzie indywidualna i zbiorowa działalność przedstawicieli naszego kraju funkcjonujących w latach 1953-2015 w składzie międzynarodowych komisji, misji i operacji pokojowych (stabilizacyjnych), a także uczestniczących w operacjach reagowania kryzysowego oraz niosących inne rodzaje pomocy pod flagą lub z mandatu ONZ, w myśl postanowień Karty Narodów Zjednoczonych. Zaś celem prac będzie ukazanie rodzaju, zakresu i charakteru działań przedstawicieli Polski, pododdziałów wojska, policji, straży pożarnej oraz pracowników cywilnych, w latach 1953-2015.

KonfAON2 KonfAON1 KonfAON3

stat4u