Oświadczenie Zarządu PTG

Oświadczenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

W najnowszym numerze tygodnika „Newsweek Polska” redaktorzy Michał Krzymowski i Michał Kacewicz w artykule pt. Euroazjaci w Warszawie” bezprawnie zamieścili logo Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, zestawiając je z logo stowarzyszenia Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych. W związku z powyższym informujemy, że Zarząd PTG wystosował pismo do redaktora naczelnego „NP”, red. Tomasza Lisa, domagając się sprostowania i przeprosin wobec Towarzystwa.

Jednocześnie oświadczamy, że Polskie Towarzystwo Geopolityczne nie jest w żaden sposób formalnie związane z Europejskim Centrum Analiz Geopolitycznych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania tego stowarzyszenia. ECAG nie jest także członkiem wspierającym PTG. Dotychczasowa luźna współpraca między oboma stowarzyszeniami polegała na współorganizacji Zjazdów Geopolityków Polskich na podobnych zasadach jak z innymi organizacjami pozarządowymi.

Za zarząd PTG
/-/ Mateusz Wiliński (wiceprezes ds. naukowych)
/-/ Arkadiusz Meller (wiceprezes ds. wydawniczych),
/-/ Mateusz Hudzikowski (sekretarz),
/-/ Michał Specjalski (członek zarządu),

stat4u