Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2015

W dniach 13-14 maja 2015 r. odbył się już po raz trzeci Ogólnopolski Szczyt Energetyczny (OSE) w Gdańsku. W bieżącym roku hasło przewodnie brzmiało: Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki.

W panelach tematycznych z udziałem przedstawicieli sektora energetycznego, kluczowych instytucji finansowych oraz polityków i ekonomistów prowadzono dyskusję ukierunkowaną na zdefiniowanie barier (regulacyjnych, systemowych), zagrożeń i szans dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

W szczególności koncentrowano się wokół aspektów i problemów nurtujących branżę energetyczną: kwestii bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju OZE, eksploatacji złóż gazu łupkowego, potencjalnych lokalizacji elektrowni atomowej i konwencjonalnych, a także sieci przesyłowych i połączeń transgranicznych.

Scenariusze możliwych miksów elektroenergetycznych dla polskiej gospodarki do 2030 r. rozpatrywano pod kątem zapewnienia konkurencyjności gospodarki (ceny prądu i paliw), bezpieczeństwa dostaw (posiadanie krajowych zasobów, odpowiedniej infrastruktury do importu surowców i energii, innowacyjnych technologii), a także konsekwencji przyjętej przez Unię Europejską polityki klimatycznej (koszt emisji CO2 ).

W obradach OSE uczestniczył przedstawiciel Komisji Polityki Energetycznej PTG, członek gdyńskiego oddziału stowarzyszenia, p. Sławomir Pawłowski.

Otwarcie OSE poprzedziła wizyta studyjna wybranych obiektów infrastruktury energetycznej na Pomorzu tj.:

  • Instalacje Rafinerii LOTOS S.A .

  • Instalacja fotowoltaniczna ENERGA S.A.

  • Instalacje Elektrociepłowni Gdańskiej EDF Polska S.A

    W załączeniu prezentujemy kilka zdjęć ww. obiektów.

    Sławomir Pawłowski, Tadeusz Leszczyński

SSL20516 SSL20513 SSL20511 SSL20508 SSL20506 SSL20502

stat4u