Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „1915-2015 Zbrodnie wojenne i ludobójstwo w XX i XXI wieku”

W tym roku mija setna rocznica ludobójstwa chrześcijan w Imperium Osmańskim, zbrodni dokonanej przez rząd sułtański na Ormianach, Asyryjczykach, Chaldejczykach oraz Grekach Pontyjskich. Współcześnie zbrodnia ta kojarzona jest głównie z pierwszą z wymienionych nacji. Wykorzystany w literaturze i sztuce motyw dokonanej wówczas rzezi stał się pierwszym współczesnym symbolem eksterminacji, w której kryterium doboru ofiar była przynależność etniczna.

fot.1_0

Rok 2015 to także 70. rocznica zakończenia II wojny światowej. Konfliktu, który szczególnie bolesne piętno odcisnął na Żydach, Romach i Słowianach. Egzekucje w Nankinie prowadzone przez żołnierzy Cesarskiej Armii Japonii, czy zbrodnie dokonywane na Starym Kontynencie przez hitlerowców to jedne z wielu stygmatów tamtych lat, które dotąd się nie zabliźniły.

fot.2_0

Polskie Towarzystwo Geopolityczne objęło patronat honorowy nad konferencją organizowaną w dniach 16-17.04.2015 r. w Domu Wczasowym „Rzemieślnik” w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 206 (http://genocide.com.pl/), z udziałem m.in. przedstawicieli AON, WAT i Muzeum Wojska Polskiego, poświęconą powyższej problematyce.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo Polski i Polaków oraz chęć wniesienia udziału w powstrzymanie aktów ludobójstwa na świecie i uniemożliwienia ich dokonywania w przyszłości (formularz zgłoszenia uczestnictwa: http://genocide.com.pl/node/4).

stat4u