Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP – relacja z Ogólnopolskiego Forum w Stoczni Marynarki Wojennej

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Forum pt. „Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego a realiami ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”

Gdynia, 28 czerwca 2017 r.

 

 

Ogólnopolskie Forum pt. „Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego a realiami ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju odbyło się w Stoczni Marynarki Wojennej pod Honorowym Patronatem Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, przewodniczącej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP, Jerzego Kwiecińskiego, wiceministra rozwoju oraz Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni. Organizatorami forum były: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Stocznia Marynarki Wojennej S.A., Centrum Techniki Morskiej S.A., Polski Klaster Morski, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki  Morskiej,  Sekcja  Krajowa  Pracowników  Cywilnych  MON  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Związek Zawodowy Sektora Obronnego, Związek Zawodowy Inżynierów  i  Techników,  Międzyzakładowa  Organizacja  Związkowa  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 80” w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia S. A., Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Stoczni z siedzibą w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. – Wydział Produkcyjny w Świnoujściu i NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Morskiej

Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

            Cele Ogólnopolskiego Forum są następujące:

– charakterystyka i ocena Programu Operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu w latach  2013-2022/30”,

– identyfikacja wymaganych i osiągalnych zdolności Marynarki Wojennej RP,

– zdefiniowanie możliwości i potrzeb polskiego przemysłu stoczniowego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji wieloletniego programu modernizacji Marynarki Wojennej RP,

– ukazanie możliwości efektywnej konsolidacji zakładów przemysłu stoczniowego skupionych w PGZ S.A. oraz współpracy z pozostałymi podmiotami sektora stoczniowego,

– wskazanie partnerów strategicznych, w tym zagranicznych, koniecznych do uruchomienia produkcji nowoczesnych jednostek pływających Marynarki Wojennej RP i spełniających oczekiwania MW RP,

– ocena możliwości ekonomicznych i finansowych Państwa Polskiego realizacji programu odbudowy i modernizacji Marynarki Wojennej RP,

– określenie wpływu odbudowy i modernizacji Marynarki Wojennej RP i konsolidacji podmiotów branży stoczniowej na rozwój gospodarczy Wybrzeża i całego kraju oraz realizację Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

            Jego uczestnikami byli posłowie, przedstawiciele Inspektoratu Marynarki Wojennej i

Centrum Operacji Morskich, prezesi i dyrektorzy stoczni i ich zaplecza badawczo-rozwojowego, członkowie Rady Budowy Okrętów, naukowcy i eksperci Polskiego Lobby Przemysłowego, działacze związkowi, przedstawiciele stowarzyszeń inżynierskich i morskich oraz dziennikarze.

            Publikacja pokonferencyjna zawiera wygłoszone podczas Forum referaty. Ich tematyka dotyczy kierunków odbudowy i modernizacji Marynarki Wojennej RP, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu w latach 2013-2022/30”, udziału w tym polskich stoczni we współpracy z pożądanymi partnerami zagranicznymi, a także uwarunkowań finansowych i ekonomicznych tych procesów. W wystąpieniach uwzględniony został kontekst wynikający z rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje odbudowę i rozwój polskiego przemysłu stoczniowego i Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP.

            Ogólnopolskie Forum, będące debatą środowiska związanego z Marynarką Wojenną i reprezentantów polskiego przemysłu stoczniowego, odbywa się w ważnym momencie. W lutym 2017 roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przedstawiło Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej (SKBM RP), opracowaną we współpracy z Radą Budowy Okrętów, która kompleksowo odniosła się m.in. do obecnych zadań i przyszłości Marynarki Wojennej RP.W najbliższym czasie Ministerstwo Obrony Narodowej podejmie ważne decyzje dotyczące  uzbrojenia Marynarki Wojennej RP. Organizatorzy mają nadzieję, że przy ich podejmowaniu uwzględnione zostaną opinie i propozycje zawarte w zamieszczonych w publikacji pokonferencyjnej referatach.

            Na portalu Youtube znajduje się nagranie filmowe całości obrad, a ponadto istnieje jeszcze relacja w Defence 24 i poza tym relacje o Forum ukazały się  na stronach Portalu Morskiego, oraz portali Poland.US, Promilitaria, Polska 3.0, Wolna Polska, Gospodarka Morska, Tak dla Odry.

 

stat4u