Nowy oddział terenowy PTG w Dęblinie

Udało się powołać nowy oddział terenowy! Tym razem na bazie pracowników LAW oddział założony został w Dęblinie. Funkcję przewodniczącej oddziału będzie pełniła dr Małgorzata Żmigrodzka, sekretarzem została dr Beata Osiak, zaś skarbnikiem oddziału – mgr Paulina Mendrek. Nowy podział terenowy PTG wygląda następująco:

stat4u