NATO w epoce postkrymskiej

Ze wstępu: 18 marca 2014 r. doszło w Europie do pierwszego od zakończenia II wojny światowej zagarnięcia części terytorium jednego państwa przez drugie … [co] doprowadziło do fundamentalnej zmiany w środowisku bezpieczeństwa Polski … Epoka postkrymska to triumf realizmu nad idealizmem, argumentów siły nad siłą argumentów …

W publikacji pt. "NATO w epoce postkrymskiej" autor przedstawił wyniki swoich badań, prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, dotyczących m.in. współczesnego znaczenia sojuszy polityczno-militarnych, bezpieczeństwa Polski w realiach "postkrymskich" oraz kwestii ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO.

Polecam Państwu ww. monografię członka Oddziału Warszawa PTG prof. nadzw. dr hab. Pawła A. Leszczyńskiego, w kontekście bieżącej ożywionej dyskusji nad potrzebą wzmocnienia bezpieczeństwa naszego kraju.

dr Tadeusz Z. Leszczyński

 NATO2

stat4u