Książki biorące udział w konkursie Książka Geopolityczna Roku 2019

Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia przesłane w ramach konkursu na Książkę Geopolityczną Roku 2019. O tytuł KGR zawalczą następujące książki:

Banasik, M., Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa, Warszawa 2019.
Bornio, J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego: wymiar polityczno-militarny, Warszawa 2019.
Czornik, K., Lakomy, M., Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku. Przebieg-uwarunkowania-implikacje, Katowice 2019.
Gibas-Krzak, D. (red.), Bałkańska szachownica. Geopolityczne i geostrategiczne studia o Bałkanach w XX i XXI wieku, Toruń 2019.
Jarząbek, J., Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa, Warszawa 2019.
Kaszuba, M., Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Siedlce 2019.
Kuźniar, R., Porządek międzynarodowy. Perspektywa ontologiczna, Warszawa 2019.
Moczulski, L., Narodziny Międzymorza, Warszawa 2019.
Okraska, T., Słoń w pogoni za smokiem. Stosunki indyjsko-chińskie w zmieniającym się świecie. Toruń 2019.
Piotrzkowicz, I. P., Geopolityka. Polska w grze mocarstw, Warszawa 2019.
Rajczyk, R., Oblicza współczesnej propagandy. Przypadek chińsko-tajwańskiej wojny informacyjnej, Katowice 2019.
Rekść, M., Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna, Łódź 2019.
Roszkowski, W., Roztrzaskane Lustro-Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków 2019.
Rynejska-Kiełdanowicz, M., Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej, Warszawa 2019
Sykulski, L., Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna, Warszawa 2019.
Szydzisz, M., Sekurytyzacja jako narzędzie polityki zagranicznej Izraela w świetle teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa, Warszawa 2019.
Wilczyński, P.L., Geografia przemysłu zbrojeniowego Europy, Kraków 2019.
Wódka, J., Polityka zagraniczna średniej potęgi. Turcja jako studium przypadku, Warszawa 2019.
Zalaś-Kamińska, K., Poles in Aid: polskie organizacje pozarządowe w pomocy rozwojowej a dyplomacja publiczna, Kraków 2019.

stat4u