Konkurs “Mieszkańcy Kresów I RP”

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z Polski i Ukrainy do udziału w Konkursie „Mieszkańcy Kresów I Rzeczypospolitej”

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

  • w kategorii plastycznej zadaniem uczestnika jest stworzenie ilustracji do publikacji na temat wspólnej historii Polaków i Rusinów w I Rzeczypospolitej,
  • w kategorii literackiej zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy pisemnej na temat: „Znaczenie bitwy pod Chocimiem w historii Polski i Ukrainy”

Ważne terminy:

  1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać drogą elektroniczną, przesyłając kartę zgłoszenia wraz ze skanem oświadczenia o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienie wizerunku (załącznik do Regulaminu) drogą mailową na adres ptg@ptg.edu.pl, w terminie od 14 kwietnia 2023 r. do 12 maja 2023 r.
  2. Prace konkursowe należy składać do dnia 23.06.2023 r.
  3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30.06.2023 r.
  4. Informacja o wynikach Konkursu oraz o terminie i formule uroczystości rozdania nagród, zostanie zamieszczona na stronie internetowej PTG: https://ptg.edu.pl oraz profilach społecznościowych Towarzystwa.

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego. W Komitecie Honorowym Konkursu zasiadają Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej Pan Piotr Borek oraz Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują Dziennik Kijowski i Przegląd Geopolityczny.

 

stat4u