Konferencja: Pomostowość obszaru i przejściowość granic państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-2018

W dniu 22 października 2018 r. w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Geopolityczna pt. "Pomostowość obszaru i przejściowość granic państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-2018". Jej rezultatem  będzie recenzowana publikacja artykułów  konferencyjnych. 

Opłata konferencyjna dla członków Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego wynosi odpowiednio:

– dla  samodzielnych pracowników naukowych i  doktorów, członków PTG: 200 PLN [na 300 PLN];

– dla studentów, doktorantów i magistrów, członków PTG: 100 PLN [na 150 PLN] .  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

stat4u