Konferencja Polskiego Lobby Przemysłowego

222 

W dniu 24.11.2015 r. w Akademii Obrony Narodowej odbyła się organizowana przez Polskie Lobby Przemysłowe, wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Narodowym Centrum Studiów Strategicznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „OBRONA POWIETRZNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU”.

Podczas konferencji swoje referaty i komunikaty wygłosili przedstawiciele:

 1. Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

 2. Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

 3. Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

 4. Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

 5. Akademii Obrony Narodowej;

 6. Wojskowej Akademii Technicznej;

 7. Akademii Marynarki Wojennej;

 8. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojska Lądowych;

 9. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;

 10. Polskiego Lobby Przemysłowego;

 11. Narodowego Centrum Studiów Strategicznych.

Polski przemysł obronny i jego zaplecze badawczo-rozwojowe był reprezentowany przez: Polską Grupę Zbrojeniową i jej członków (PCO S.A., WZU S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o.).

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele PTG: koordynator PLP prof. dr hab. Paweł Soroka oraz przewodniczący Oddziału Warszawa dr Tadeusz Z. Leszczyński.

dr Tadeusz Z. Leszczyński

2.1 2.2
2.3 2.4
2.5 2.6

stat4u