konferencja online w ramach XII Zjazdu Geopolityków Polskich już za nami

Szanowni Państwo, dziękujemy za spotkanie podczas konferencji online w ramach XII Zjazdu Geopolityków Polskich, które było możliwe dzięki współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w ChełmieOgłoszone zostały wyniki konkursu na Książkę Geopolityczną roku 2019. Za najlepszą uznano monografię dra Piotra Wilczyńskiego, „Geografia przemysłu zbrojeniowego Europy” wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Wirtualnie wręczono także honorowe nagrody PTG im. Oskara Żebrowskiego. Laureatami zostały następujące osoby: dr Iwona Lasek-Surowiec (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie), prof. dr hab. Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), prof. dr hab. Jakub Potulski (Instytut Politologii UG, Uniwersytet Gdański) oraz dr Piotr L. Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Gratulujemy!
Odbyły się debata publiczna pt. Rywalizacja graczy międzynarodowych w dobie pandemii, plenarna sesja referatowa oraz obrady w panelach dyskusyjnych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konferencji. Mamy nadzieję na przyszłe spotkanie już osobiście, bez pośrednictwa łącz internetowych
stat4u