Konferencja naukowa: Prawo i bezpieczeństwo w wymiarze publicznym

1070 W dniu 1 lipca 2015 r. w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Polnej 18/20 w Warszawie podczas zebrania Oddziału Warszawa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego odbyła się konferencja naukowa pt. „Prawo i bezpieczeństwo w wymiarze publicznym”.

Celem konferencji była próba ukazania współczesnych problemów z zakresu szeroko pojętego prawa i bezpieczeństwa.

Trudu naukowego kierownictwa podjęła się oraz wysoki poziom merytoryczny konferencji gwarantowała Rada Naukowa w składzie: prof. zw. dr hab. Bernard Wiśniewski – przewodniczący, dr hab. Andrzej Czupryński, dr hab. Jarosław Prońko, dr hab. Mariusz Nepelski.

Podczas konferencji przedstawiono m.in. tematy:

– uwarunkowania prawne w sferze społeczno-gospodarczej, a bezpieczeństwo państwa,
– znaczenie bezpieczeństwa państwa w przestrzeni publicznej,
– międzynarodowe rozwiązania prawne w obszarze polityki bezpieczeństwa,
– rola prawa publicznego w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego.

Do głównych prelegentów należeli:

– dr Marcin Jurgilewicz z Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie,
– dr Aleksander Babiński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
– dr Andrzej Dana z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlacach.

1072 1073

Wszystkie prelekcje wywołały żywe zainteresowanie uczestników oraz pobudziły ich do interesującej dyskusji.

W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzili: dr Tadeusz Z. Leszczyński – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, moderator, dr Marcin Jurgilewicz, dr Aleksander Babiński – wiceprzewodniczący, dr Andrzej Dana, dr Oktawia Jurgilewicz, dr Norbert Malec, mgr Albert Zgódka – członkowie.

dr Tadeusz Z. Leszczyński

stat4u