Konferencja Komisji Geostrategii i Potęgometrii PTG

1.0   

W dniu 25.11.2015 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN (Warszawa, ul. Polna 18/20) odbyła się konferecja naukowa pt. "Potęgometria a geopolityka" zorganizowana przez Komisję Geostrategii i Potęgometrii PTG.

Trudu naukowego kierownictwa podjęła się oraz wysoki poziom merytoryczny konferencji gwarantowała Rada Naukowa w składzie: prof. zw. dr hab. Piotr Eberhardt – przewodniczący, prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sułek, prof. nadzw. dr hab. Piotr Kwiatkiewicz.

W moderowanej przez dr Tadeusza Z. Leszczyńskiego konferencji wystąpili nw: prelegenci:
– prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sułek – prof. UW,
– prof. nadzw. dr hab. Piotr Kwiatkiewicz – prof. WAT,
– dr Gabriel Zmarzliński – adiunkt WSS-E,
– dr Tadeusz Z. Leszczyński – przewodniczący OW PTG.

Wiodącymi  tematami konferencji uczyniono:

I.    Teoretyczne zagadnienia potęgonomii i potęgometrii a praktyczne problemy geopolityki.

II.   Ropa naftowa i gaz ziemny jako czynniki determinujące relacje irańsko – saudyjskie.

IV.  Rosyjska wizja rozwiązania problemu syryjskiego.

V.   Migracje na Bałkanach.

W dyskusji udział wzięli m.in.: prof. zw. dr hab. Piotr Eberhardt, prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka oraz dr Konrad Świder.

W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzili: dr Tadeusz Z. Leszczyński – przewodniczący, dr Konrad Świder, dr Oktawia Jurgilewicz, dr Marcin Jurgilewicz, mgr Agnieszka Stec – członkowie.

Konferencja połaczona została z zebraniem Oddziału Warszawa PTG, podczas którego do grona członków Stowarzyszenia przyjęto: dr. Gabriela Zmarzlińskiego, mgr. Hannę Kanieską oraz p. Maksyma Gdańskiego.

dr Tadeusz Z. Leszczyński

1.1 1.2

1.3 1.4

 

stat4u