Komisja Studiów Rosyjskich PTG zaprasza do Warszawy na seminarium o rosyjskich wojnach informacyjnych

Palac_Kazimierzowski

Komisja Studiów Rosyjskich Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych), 

zaprasza na prelekcję pt.

Wojny buntownicze i wojny informacyjne

w rosyjskiej myśli i praktyce politycznej,

którą wygłosi przewodniczący komisji:

dr Leszek Sykulski

Termin: 13 listopada 2014 r. (czwartek), godzina 10:00-12:00

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), sala im. Brudzińskiego.

Wstęp wolny.

Seminarium obejmować będzie wprowadzenie do koncepcji wojen informacyjnych, wojen sieciowych, wojen buntowniczych oraz koncepcji zarządzania refleksyjnego. Wystąpienie będzie miało charakter multimedialny, połączony z prezentacją przykładów praktycznego zastosowania ww. koncepcji w okresie wojny rosyjsko-gruzińskiej oraz obecnego konfliktu na Ukrainie.

Prelekcja odbywa się w ramach „Czwartkowych seminariów EUROREG”, organizowanych przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 30). 

Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W obecnej formie seminaria są wynikiem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Więcej o seminariach.

Pierwsza część seminarium obejmuje wystąpienie prelegenta, druga to dyskusja. Uczestnikami seminarium są studenci EUROREG oraz zaproszeni goście – przedstawiciele świata nauki, polityki, mediów, osoby związane działalnością samorządową.

stat4u