Komisja Białoruska

W dniu dzisiejszym powołano nową komisję tematyczną zajmującą się geopolityką Białorusi. Wkrótce liczymy na powołanie komisji związanych z naszymi innymi sąsiadami… pracujemy nad tym.

Szefem Komisji Białoruskiej został dr Grzegorz Baziur, osoby zainteresowane współpracą w ramach komisji zapraszamy do kontaktu z nim: (baziurg64@gmail.com)

Postawił on sobie następujące cele:

– monitorowanie sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi, poprzez jej analizę i obserwację; – współpraca z białoruskimi naukowcami i środowiskami patriotycznymi – zarówno wśród Białorusinów, jak i np. Polaków mieszkających w tym państwie, np. przez organizację wspólnych paneli dyskusyjnych, konferencji, czy badań naukowych;

– badania i analizy w zakresie systemu politycznego, w tym np. wyborów prezydenckich, parlamentarnych, czy władz terenowych (istotny jest tu brak samorządu terytorialnego, przestrzegania podstawowych praw człowieka);

– analizy w zakresie polityki zagranicznej i obronnej, zwłaszcza relacji białorusko-rosyjskich, polsko-białoruskich, białorusko-rosyjskiej współpracy wojskowej w ramach Organizacji Bezpieczeństwa Zbiorowego (OBUZ), ewentualności współpracy Białorusi z NATO;

– badania i analizy dotyczące białoruskiej świadomości narodowej oraz kontrolowanej przez władze polityki „białorutynizacji”.

– nawiązanie kontaktów zarówno z naukowcami i publicystami z Białorusi, jak i działaczami białoruskimi, mieszkającymi w Polsce.

 

 

stat4u