Kolejna edycja plebiscytu “Oskary Geopolityki”

Decyzją Kapituły Nagrody Honorowej PTG im. Oskara Żebrowskiego, zwanej popularnie Geopolitycznymi Oskarami, na XIV Zjeździe Geopolityków Polskich w Krakowie ogłoszono wręczenie tej nagrody 4 osobom zasłużonym dla geopolityki polskiej, zarówno naukowo, jak i organizacyjnie. Poniżej przedstawiamy nazwiska laureatów, spośród ponad 20 nominowanych kandydatur. Werdykt ogłosiła wspomniana kapituła składająca się z Rady Naukowej PTG i dotychczasowych laureatów. Była to już IX edycja plebiscytu, który co roku wzbudza emocje. Oskara Geopolityki, w przeciwieństwie do swojego filmowego odpowiednika, można zdobyć tylko raz. Lista dotychczasowych laureatów jest na stronie: https://ptg.edu.pl/nagrody/

IX edycja – 2022:

Prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Prof. dr hab. Ignacy Kitowski (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie)
Prof. dr hab. Roman Szul (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Krzysztof Żęgota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

W Krakowie osobiście odebrali statuetki prof. Kitowski i prof. Żęgota, zaś pozostali otrzymali je w późniejszym terminie ze względu na nieobecność na Zjeździe.


stat4u