Koło Naukowe Studentów i Doktorantów PTG

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PTG

przewodniczący: mgr Maciej Kędzierski

Doktorant w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; zainteresowania badawcze dotyczą m.in. historii i geografii cywilizacji oraz współczesnej wojny kulturowej; członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Kontakt z KNSiD: maciej.kedzierski@vp.pl

stat4u