IX Zjazd Geopolityków Polskich – ogólnopolska konferencja naukowa

Wszystkich zainteresowanych sprawami międzynarodowymi zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową:

IX ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

Termin: 2 grudnia 2017 r. (sobota)

Miejsce: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, Warszawa

Organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Invitation for foreign scholars:
https://ptg.edu.pl/zgp/zgpff/

 

 

1. Temat przewodni konferencji:

„Zmiany geopolityczne 2016-2017: Świat-Europa-Polska”

PROGRAM:

8.00-9:00 – rejestracja uczestników

9.00 – Inauguracja, ogłoszenie laureatów Kapituły Nagrody im. Oskara Żebrowskiego, rozstrzygnięcie Konkursu „Książka Geopolityczna Roku”

9.30 – publiczna debata z udziałem ekspertów:  „Zmiany geopolityczne 2016-2017: Świat-Europa-Polska” z dyskusją i pytaniami od publicznosci

12:00 – przerwa kawowa

Sesja I 12.30-15.00

Współczesne zmiany geopolityczne z polskiej perspektywy

15.00-16.00 – przerwa obiadowa, rozmowy kuluarowe

Sesja II (równoległa) 16.00-19.00

 Współczesne zmiany geopolityczne na europejskim teatrze działań

Sesja III (równoległa) 16.00-19.00

Współczesne zmiany geopolityczne na arenie globalnej

19:00 – zakończenie obrad

Po zakończeniu obrad odbędzie się spotkanie zamknięte członków zarządu i Rady Naukowej PTG.

2. Języki obrad: polski, angielski.

3. Przewidujemy wydanie artykułów pokonferencyjnych w kwartalniku "Przegląd Geopolityczny" (6 p. MNiSW).

4. Opłata konferencyjna:

A. Udział z własnym referatem – koszt:300 PLN (200 PLN dla członków PTG).

W cenie: druk publikacji, materiały konferencyjne – pakiet prelegenta, możliwość zabrania głosu w debacie, catering (przerwa kawowa), certyfikat o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej.

B. Udziału bez własnego referatu jako obserwator(-ka) – koszt: 200 PLN (100 PLN dla członków PTG)

W cenie: materiały konferencyjne – pakiet obserwatora, catering (przerwa kawowa), możliwość zabrania głosu w debacie, zaświadczenie o udziale w konferencji naukowej.

C. Studenci oraz obserwatorzy bez certyfikatu i zaświadczenia – wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do dnia 20 listopada 2017 r. z dopiskiem: „IX Zjazd Geopolityków Polskich

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7/26, 30-198 Kraków

Konto bankowe (Bank BGŻ): 04 2030 0045 1110 0000 0390 5350

Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy mają wystawić fakturę.

4. Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia na IX Zjazd Geopolityków Polskich w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: zjazd@ptg.edu.pl do dnia: 20 listopada br. podając poniższe dane:

A. Proponowany temat referatu (fakultatywne):
B. Dane o uczestniku (obligatoryjne):
–  Imię (imiona) i nazwisko:
–  Reprezentowana uczelnia/instytucja/organizacja/środowisko:
–  Tytuł/stopień naukowy/stopień wojskowy (tylko służba czynna):
–  Adres do korespondencji:
–  Telefon /e-mail:
C. Streszczenie proponowanego wystąpienia (dla wypełniających pkt. 1. obligatoryjne):
D. Załączyć potwierdzenie przelewu (opłaty konferencyjnej).

Artykuł do publikacji w "Przeglądzie Geopolitycznym" (6 pkt. na liście MNiSW) należy przesłać do dnia: 31 grudnia 2017 r. Oczekujemy artykułów naukowych spełniających następujące wymogi: http://przeglad.org/zasady-publikowania/. Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@przeglad.org, z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”.

 

 

stat4u