III edycja Konkursu na esej geopolityczny

Rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiego Konkursu na esej geopolityczny!
Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach, uczniowie i studenci, a polega na napisaniu do 25 kwietnia 2022 r. eseju na jeden z poniższych tematów:

  1. Warunki  geograficzno – środowiskowe jako determinanta dawnych i współczesnych działań militarnych.
  2. Dokąd zmierzasz, Rosjo? Przyszły kształt Federacji Rosyjskiej we współczesnej myśli geopolitycznej.
  3. Broń nuklearna – broń zwycięzców czy przegranych?
  4. Geopolityczne przebudzenie Europy  –  gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
  5. Białoruś u boku Rosji – co dalej?
Eseje można nadsyłać pocztą e-mail na adres isurowiec@pwszchelm.edu.pl jako plik pdf, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, PTG Oddział Chełm, ul. Pocztowa 54, pok. 209. Na kopercie i/lub w tytule wiadomości e-mail prosimy umieścić adnotację ,,Konkurs na esej”. Na prace oczekujemy do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
Za organizację konkursu odpowiada Komisja konkursowa w składzie:
dr Beata Fałda – Prorektor ds. Studenckich PWSZ w Chełmie;
dr Jurij Hajduk – Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych;
dr hab. Ignacy Kitowski, prof. PWSZ – członek Rady Naukowej PTG;
dr Magdalena Kawa – opiekunka Studenckiego Koła Naukowego SM;
dr Iwona Lasek-Surowiec – przewodnicząca Oddziału Chełm PTG – sekretarz;
mgr Marcin Oskierko – Oddział Chełm PTG;
Ksenia Karpińska – Zastępczyni Przewodniczącej Koła Naukowego SM.
10 najlepszych uczestników konkursu (łącznie w kategorii uczniowie/studenci) zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu V edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, bez konieczności udziału w pierwszym etapie Olimpiady, ale pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na udział w Olimpiadzie.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 30 kwietnia 2022 roku.
Informacje na temat konkursu znajdują się także na stronie: https://pwszchelm.edu.pl/konkursptg_sm/?fbclid=IwAR1GZbv4hW-jVsXTOoy6IFdLiJYktibHlTXtuRouy4XgWkCUwLu9c8ndZ3E
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Regulamin Konkursu na esej geopolityczny_edycja III
Załączniki do regulaminu
stat4u