II Międzynarodowa Konferencja ,,Odporność społeczeństwa (państwa) na zagrożenia hybrydowe”

Komitet Organizacyjny II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ,,Odporność społeczeństwa (państwa) na zagrożenia hybrydowe” zaprosza do udziału w tym wydarzeniu, które zaplanowane zostało na 16 czerwca 2023 r. (forma hybrydowa).

Organizatorami są obok Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu; Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka; Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza; Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie i oczywiście Polskie Towarzystwo Geopolityczne – oddział terenowy w Chełmie.

Szczegółowe cele i założenia konferencji oraz informacje organizacyjne dostępne są pod adresem:
https://panschelm.edu.pl/ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-pt-odpornosc-spoleczenstwa-panstwa-na-zagrozenia-hybrydowe/#1683191320607-30023af3-10cd

Rejestracja zostało już uruchomiona. Na zgłoszenia oczekujemy do 31 maja br. (udział bezpłatny).

Publikacja pokonferencyjna:
Zapewniamy wydanie publikacji w formie rozdziałów w recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie znajdującym się na wykazie ministra właściwego ds. nauki. Przyjmowane są artykuły w języku polskim i angielskim. Osoby zainteresowane publikacją artykułu w monografii proszone są o przesłanie go w wersji elektronicznej na adres szurawski@panschelm.edu.pl do 31 sierpnia 2023. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułu, jeżeli nie będzie on spełniał kryteriów merytorycznych i redakcyjnych. Szczegółowe wytyczne edytorskie do tekstów w monografii przesłane zostaną do wszystkich uczestników po ogłoszeniu wyników naboru abstraktów.
Kontakt w sprawie publikacji rozdziału w monografii: tzielinski@panschelm.edu.pl

Będzie nam miło, jeśli skorzystają Państwo z możliwości udziału w konferencji.

stat4u