Historia

KOMISJA HISTORII I KLASYKI GEOPOLITYKI

przewodniczący: dr hab. Stefan Bielański

 

Profesor na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UKEN); historyk myśli politycznej i historii Włoch. Od 2011 do 2020 dyrektor Międzynarodowego Centrum Naukowo-Badawczego “Mediterraneum”. Kierownik Zespołów Badawczych „Italian Studies”, „Historia Myśli Geopolitycznej” oraz kierownik Katedry Nauk o Państwie w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe: włoska myśl polityczna; historia polityczna Włoch; geopolityka;  historia sportu, media i sport. W latach 2017-2019 kierownik projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) „Edycja pism politycznych Giovanniego Botera (1544-1617). Della Ragion di Stato Libri Dieci, Venetia. M.D.LXXXIX”. Członek Stowarzyszenia Italianistów Polskich (SIP); Associazione Internazionale Professori di Italiano (AIPI), a także członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (PTG) i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Przegląd Geopolityczny”.

 

 


KOMISJA HISTORII STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

przewodniczący: dr Grzegorz Kała

Stopień licencjata i magistra w dyscyplinie historia uzyskał na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W latach 2014-2018 był doktorantem w Zakładzie Historii XX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czego zwieńczeniem była obrona pracy doktorskiej pt. Rola i znaczenie Edwarda Śmigłego-Rydza w obozie sanacyjnym w latach 1935-1939. Od 2019 roku wykłada na olsztyńskim uniwersytecie. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się na historii politycznej XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego, a także na zagadnieniach związanych ze strategią i siłami zbrojnymi państwa.

 

 

 

 


KOMISJA METODOLOGII GEOPOLITYKI

przewodniczący: vacat

 

Nowy przewodniczący komisji wybrany zostanie wkrótce.

 

 

 

 


KOMISJA POLITYKI EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ

przewodniczący: dr Jarosław Dutka

Doktorat z zakresu bezpieczeństwa narodowego uzyskał na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, ukończony obroną rozprawy doktorskiej „Bezpieczeństwo geopolityczne Polski w ujęciu systemowym – aspekty metodologiczne”. Historyk z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej. Wykładowca historii wojen i wojskowości w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Prowadzi klasy mundurowo-geopolityczne w szkołach średnich, a w ramach tegoż prowadził zajęcia z bezpieczeństwa narodowego i geopolityki. W latach 2014-2017 członek zarządu PTG, pomysłodawca i współautor Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej.

stat4u