Geopolityczne Oskary 2018

Na X Zjeździe Geopolityków Polskich uhonorowaliśmy za dorobek naukowy Nagrodą Honorową PTG im. Oskara Żebrowskiego prof. dr hab. Erharda Cziomera. Gratulujemy!
Uzyskał on najwięcej głosów spośród kandydatów przedstawionych przez członków Kapitule Nagrody.
Nagrodę przyznano także za wysiłek organizacyjny dr Natalii Adamczyk oraz dr Konradowi Świdrowi. Jest to wyraz uznania i podziękowania za dotychczasowy wkład w budowę Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

stat4u