Debata: Przemiany geopolityczne 2016-2017 – Polska, Europa, Świat

Zapraszamy do obejrzenia debaty, która odbyła się podczas IX Zjazdu Geopolityków Polskich (2 grudnia 2017 r., Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie). 

stat4u