Artykuły

 • Eberhardt Piotr, Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, "Przegląd Geograficzny" 2010, nr 82, z. 2, s. 221-240. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana, „Przegląd Geograficzny” 2013, nr 85, z. 4, s. 629-654. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r., „Przegląd Geopolityczny” 2013, tom 6, s. 9-16. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Koncepcja granic powojennej Polski wg Hipolita Gliwica, „Przegląd Geopolityczny” 2012, tom 5, s. 99-104. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, „Rosja i Europa” według Mikołaja Danilewskiego, „Przegląd Geograficzny” 2012, nr 84, z. 4, s. 597-616. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna, „Przegląd Geograficzny” 2012, nr 84, z. 2, s. 313-332. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, „Przegląd Geograficzny” 2011, nr 83, z. 2, s. 251-266. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Prekursorzy niemieckiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 2011, nr 83, z. 4, s. 453-482. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna, „Przegląd Geopolityczny” 2010, tom 2, s. 43-63. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy, „Przegląd Geograficzny”, 2010, nr 82 z. 4, s. 509-529. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, „Przegląd Geograficzny” 2009, nr 81, z. 4, s. 527-549. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Polish precursors of the idea of the political unification of Europe, “Geographia Polonica” 2009, nr 82, z. 2, s. 35-44. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Twórcy ukraińskiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 2009, nr 81, z. 2, s. 145-171. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Koncepcja „Paneuropy” Richarda N. Coudenhove-Kalergiego, „Przegląd Geograficzny” 2007, nr 79, z.3/4, s. 439-460. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 2006, nr 78, z. 4, s. 455-472. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, „Przegląd Geograficzny” 2005, nr 77, z. 2, s.171-192. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, „Przegląd Geograficzny”,  2005, nr 77, z. 4, s. 463-483. [POBIERZ]
 • Eberhardt Piotr, Zasięg terytorialny Polski w koncepcjach badaczy polskich (1864-1921), „Przegląd Geograficzny”, 1999, 71 z.1/2 – s. 3-25. [POBIERZ]
 • Sułek Mirosław, Trzy działy prakseologii, „Rocznik naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, z. 1-2, t. II, Ciechanów 2008, s. 51–70. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera, „Przegląd Geopolityczny” 2015, tom 11, s. 103-112. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Koncepcja Radykalnego Podmiotu i „czwarta teoria polityczna” Aleksandra Dugina w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej, „Przegląd Geopolityczny” 2014, tom 8, s. 229-242. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Integracja polityczna Eurazji we współczesnej rosyjskiej myśli geopolitycznej, [w:] P. Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, „Prace Geograficzne” nr 242, Warszawa 2013, s. 349-363. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Geneza rosyjskiej geopolityki, [w:] L. Sykulski (red.), Studia nad rosyjską geopolityką, Częstochowa 2014, s. 7-24. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjanizmu we współczesnej Rosji, [w:] T. Nodzyński (red.), Między historią, literaturą a polityką, Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, Częstochowa 2009, s. 147-166. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Rosyjski transhumanizm – geneza i współczesność, „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2013, nr 2, s. 89-101. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Geopolityka – zakres i znaczenie pojęcia, [w:] L. Sykulski (red.), Przestrzeń i polityka. Czynnik geograficzny w badaniach politologicznych, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2013, s. 9-32. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Geopolitics and the Political Geography – Similarities and Differences, [in:] L. Sykulski (ed.), Geopolitics: Grounded in the Past Geared Toward the Future, Polish Geopolitical Society, Częstochowa 2013, s. 19-28. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Wybrane problemy współczesnej ontologii i epistemologii geopolityki, [w:] Z. Lach, J. Wendt, Geopolityka. Elementy teorii, metody i badania, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2010, s. 21-30. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Oskar Żebrowski – prekursor polskiej geopolityki, „Przegląd Geopolityczny” 2010, t. 2, s. 169-174. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Geopolityka akademicka – między nauką a paradygmatem. Spór wokół semiotyki geopolitycznej, [w:] R. Domke (red.), Między historią a geopolityką, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2009, s. 23-31. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Geopolityka akademicka w Polsce – stan badań i perspektywy rozwoju, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, s. 191-203. [POBIERZ]
 • Sykulski Leszek, Rozumowanie abducyjne a proces badawczy w geopolityce – przyczynek do epistemologii geopolityki, [w:] R. Domke (red.), Między historią a geopolityką, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2009, s. 169-186. [POBIERZ]
 • Zapałowski Andrzej, Rola Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] M.Hudzikowski, A.Zapałowski (red.), Studia wschodnie: polityka – gospodarkabezpieczeństwo, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014, s. 9-48. [POBIERZ]

 

 

stat4u