Zebranie Komisji Polityki Energetycznej PTG

  0818 W dniach 16-17 września 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się kolejne zebranie Komisji Polityki Energetycznej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Zebranie połaczone było z udziałem w XIII Międzynarodowej Konferencji i Wystawie "NAFTA – GAZ – CHEMIA 2015", która od wielu lat tworzy platformę do dyskusji na temat warunków gospodarczych i politycznych dotyczących stanu aktualnego i perspektyw rozwoju sektora nafty, gazu i chemii w Polsce. Konferencja ta jest jednym z najważniejszych dorocznych wydarzeń branży paliwowo-energetycznej w Polsce, a także cennym źródłem specjalistycznych informacji oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń członków KPE PTG z przedstawicielami sfer rządowych i biznesowych.

W załączami przedstawiamy kilka zdjęć z udziału członków PTG w ww. przedsięwzięciu.

dr Tadeusz Z. Leszczyński

KPE1 KPE2
KPE4 KPE3
 0870 0833 

stat4u