Wydawnictwo

Jednym z najważniejszych obszarów działalności Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego jest działalność wydawnicza. Nadesłanie manuskryptu danej pracy do publikacji nakładem PTG oznacza automatyczną zgodę na wprowadzenie jej do sprzedaży przez Towarzystwo oraz do publikacji elektronicznej na partnerskich portalach internetowych (dotyczy artykułów i rozdziałów w monografiach) w celach promocyjnych bez potrzeby powiadamiania autorów tekstów. Wyjątkiem jest pisemne zastrzeżenie dokonane przez autora, dołączone do przesłanego tekstu przed wydaniem.

Szczegóły: wydawnictwo@ptg.edu.pl

Aktualnie polecamy:

1) Kwartalnik "Przegląd Geopolityczny", nr 22 (2017) oraz nr 23, 24, 25 i 26 (2018) – 25zł/nr.

 

Nakłady poprzednich numerów już są wyczerpane, ale nadal dostępne na stronie: http://przeglad.org/tomy/.

2) Ostatnia książka prof. Piotra Eberhardta (40zł)

 

W celu nabycia wybranej publikacji określoną kwotę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego: 04 2030 0045 1110 0000 0390 5350, wskazując w tytule przelewu: "Darowizna na działalność statutową PTG" (podając jednocześnie w nawiasie nazwę wybranej publikacji). Następnie skan przelewu należy przesłać na adres wydawnictwo@ptg.edu.pl. Dostawa nastąpi w ciągu 14 dni.

stat4u