Rada Naukowa

Do zasad i zadań Rady Naukowej należy:

– Rada Naukowa jest statutowym organem doradczym Zarządu PTG
– na czele Rady Naukowej stoi prezydium
– członkiem Rady Naukowej może być tylko członek PTG z habilitacją
– w wyjątkowych sytuacjach prezydium może dokooptować do grona Rady Naukowej doktora o wybitnych osiągnięciach
– obowiązkiem jest utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego członków rady z prezydium rady i zarządem
– zadaniem Rady Naukowej jest wspieranie młodszych stopniem członków PTG pod względem jakości ich
prac w swoich ośrodkach akademickich, członkowie Rady Naukowej dają pierwszeństwo w recenzowaniu i promotorstwie pozostałych członków PTG
– Rada Naukowa działa na rzecz PTG w tym w szczególności promowanie współpracy zagranicznej dzięki swoim kontaktom
– Rada Naukowa stoi na straży poziomu naukowego wydawnictw PTG
– Rada Naukowa recenzuje prace członków PTG i wydawnictw PTG
– Rada Naukowa stanowi kapitułę Nagrody im. Oskara Żebrowskiego, przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie polskim geopolitykom
– Rada Naukowa pilnuje by idee i wartości promowane przez PTG nie zginęły (vide
"Wizja rozwoju PTG" na naszej stronie: http://ptg.edu.pl/wizja-rozwoju-polskiego-towarzystwa-geopolitycznego/)


Kliknij aby pobrać Regulamin Rady Naukowej.

 

Aktualny skład Rady Naukowej (aktualizowany co roku):

Profesor: Oddział PTG:
Mirosław Sułek Warszawa (Przewodniczący Rady)
Jan Wendt Gdańsk (Wiceprezes PTG ds. Naukowych)
Stefan Bielański Kraków (Wiceprzewodniczący Rady)
Adam Gwiazda Gdańsk (Bydgoszcz)
Jakub Potulski Gdańsk
Olga Wasiuta Kraków
Sergiusz Wasiuta Kraków
Witold Wilczyński Kraków
Selim Chazbijewicz Olsztyn
Marcin Chełminiak Olsztyn
Bogusław Ślusarczyk Rzeszów
Andrzej Zapałowski Rzeszów
Piotr Eberhardt Warszawa
Marek Ilnicki Warszawa (Pułtusk)
Paweł Leszczyński Warszawa (Gorzów Wlkp.)
Roman Szul Warszawa
Paweł Soroka Warszawa (Kielce)
Jarosław Macała Wrocław (Zielona Góra)

Funkcję sekretarza Rady Naukowej pełni dr Natalia Adamczyk (nadamczyk@post.diplomats.pl)

stat4u