Rada Naukowa

Do zasad i zadań Rady Naukowej należy:

– Rada Naukowa jest statutowym organem doradczym Zarządu PTG
– na czele Rady Naukowej stoi prezydium
– członkiem Rady Naukowej może być tylko członek PTG z habilitacją
– w wyjątkowych sytuacjach prezydium może dokooptować do grona Rady Naukowej doktora o wybitnych osiągnięciach
– obowiązkiem jest utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego członków rady z prezydium rady i zarządem
– zadaniem Rady Naukowej jest wspieranie młodszych stopniem członków PTG pod względem jakości ich
prac w swoich ośrodkach akademickich, członkowie Rady Naukowej dają pierwszeństwo w recenzowaniu i promotorstwie pozostałych członków PTG
– Rada Naukowa działa na rzecz PTG w tym w szczególności promowanie współpracy zagranicznej dzięki swoim kontaktom
– Rada Naukowa stoi na straży poziomu naukowego wydawnictw PTG
– Rada Naukowa recenzuje prace członków PTG i wydawnictw PTG
– Rada Naukowa stanowi kapitułę Nagrody im. Oskara Żebrowskiego, przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie polskim geopolitykom
– Rada Naukowa pilnuje by idee i wartości promowane przez PTG nie zginęły (vide
"Wizja rozwoju PTG" na naszej stronie: http://ptg.edu.pl/wizja-rozwoju-polskiego-towarzystwa-geopolitycznego/)


Kliknij aby pobrać Regulamin Rady Naukowej.

 

Aktualny skład Rady Naukowej (aktualizowany co roku):

Profesor:

Oddział PTG:

Mirosław Sułek

Warszawa (Przewodniczący Rady)

Jan Wendt

Gdańsk (Wiceprezes PTG ds. Naukowych)

Stefan Bielański

Kraków (Wiceprzewodniczący Rady)

Adam Gwiazda

Gdańsk (Bydgoszcz)

Andrzej Piskozub

Gdańsk (Gdynia)

Witold Wilczyński

Kraków

Selim Chazbijewicz

Olsztyn

Marcin Chełminiak

Olsztyn

Bogusław Ślusarczyk

Rzeszów

Andrzej Zapałowski

Rzeszów

Piotr Eberhardt

Warszawa

Leszek Moczulski

Warszawa

Marek Ilnicki

Warszawa (Pułtusk)

Julian Skrzyp

Warszawa

Roman Szul

Warszawa

Paweł Soroka

Warszawa (Kielce)

Robert Ištok

zagranica (Preszów, Słowacja)

Funkcję sekretarza Rady Naukowej pełni dr Natalia Adamczyk (nadamczyk@post.diplomats.pl)

stat4u