Aktualności

Spotkanie Komisji Spraw Narodowościowych i Demograficznych PTG

Spotkanie Komisji Spraw Narodowościowych i Demograficznych PTG

We wtorek 10 listopada 2015 r. w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk odbyło się zebranie Komisji Spraw Narodowościowych i Demograficznych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Podczas spotkania przewodniczący Komisji, p. Mateusz Łakomy, przeprowadził wykład na temat: "Demografia jako czynnik zmieniający układ sił w systemie geopolitycznym w Europie. Przyczyny, możliwe konsekwencje, kierunki dla Polski". Wykład składał się z trzech części. W pierwszej wskazane zostały […]

Więcej ›
Międzynarodowa konferencja naukowa: Gra o świat: w stronę nowej Jałty?

Międzynarodowa konferencja naukowa: Gra o świat: w stronę nowej Jałty?

  Konferencja nawiązuje do przypadającej w lutym 2015 roku 70. rocznicy spotkania Wielkiej Trójki w Jałcie. Miejsce tego spotkania – Krym – jest miejscem z dzisiejszej perspektywy o znaczeniu symbolicznym. Fakt ten powinien skłaniać do refleksji nad ewentualnością tworzenia się nowego porządku świata, który w skrócie można określić mianem „Jałty-bis”. Te siedemdziesiąt lat, które upłynęło od jałtańskiego spotkania Wielkiej Trójki, […]

Więcej ›
Zaproszenie na spotkanie Komisji Spraw Narodowościowych i Demograficznych

Zaproszenie na spotkanie Komisji Spraw Narodowościowych i Demograficznych

Komisja Spraw Narodowościowych i Demograficznych serdecznie zaprasza zainteresowanych przedmiotem jej działalności na najbliższe spotkanie, które odbędzie się 10 listopada 2015 r (wtorek) w Instytucie Studiów Politycznych PAN, ul. Polna 18/20, Warszawa. Start godz. 17:00. Wszelkich informacji dodatkowych udzieli Przewodniczący Komisji, p. Mateusz Łakomy. Zapraszamy do kontaktu mailowego: m.lakomy [@] ptg.edu.pl. dr Tadeusz Z. Leszczyński

Więcej ›
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”

Informujemy, że Wojskowa Akademia Techniczna i Polskie Lobby Przemysłowe, wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych, Zarządem Wojsk Rakietowych i Artylerii DG RSZ oraz Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz, organizują w dniu 18 listopada 2015 ogólnopolską konferencję naukową pt. „Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej […]

Więcej ›
Konferencja naukowa „Geopolityka w XX i XXI wieku”

Konferencja naukowa „Geopolityka w XX i XXI wieku”

 W związku z rosnącą dynamiką wydarzeń na arenie międzynarodowej wzrosło zainteresowanie geopolityką jako teorią (w wymiarze akademickim), a także jej wymiarem praktycznym. Właśnie na tę pilną potrzebę pragną odpowiedzieć organizatorzy konferencji. Zaplanowane trzy panele dotyczyć będą następujących obszarów badawczych: podstaw teoretycznych geopolityki akademickiej jako nauki; praktycznego rozwinięcia teorii geopolitycznych w XX w. poprzez tworzenie doktryn oraz ich realizację; a także […]

Więcej ›
Inauguracyjne spotkanie Koła Naukowego Studentów i Doktorantów PTG

Inauguracyjne spotkanie Koła Naukowego Studentów i Doktorantów PTG

 11 września 2015 r. w sali konferencyjnej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk odbyło się spotkanie inauguracyjne Koła Naukowego Studentów i Doktorantów PTG. Na początku zebrania omówiono cele i tryb działalności koła, dyskutowano nad najbardziej efektywnymi formami jego działania. Rezultatem tej części spotkania było sformułowanie misji koła: Umożliwienie i ułatwienie członkom PTG mającym status studentów i doktorantów kontaktu z samodzielnymi […]

Więcej ›
Konferencja naukowa: Prawo i bezpieczeństwo w wymiarze publicznym

Konferencja naukowa: Prawo i bezpieczeństwo w wymiarze publicznym

 W dniu 1 lipca 2015 r. w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Polnej 18/20 w Warszawie podczas zebrania Oddziału Warszawa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego odbyła się konferencja naukowa pt. „Prawo i bezpieczeństwo w wymiarze publicznym”. Celem konferencji była próba ukazania współczesnych problemów z zakresu szeroko pojętego prawa i bezpieczeństwa. Trudu naukowego kierownictwa podjęła się oraz wysoki poziom merytoryczny konferencji gwarantowała Rada Naukowa w składzie: […]

Więcej ›
Oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w sprawie kryzysu imigracyjnego w Europie

Oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w sprawie kryzysu imigracyjnego w Europie

  Rada Naukowa PTG, skupiająca największych polskich profesorów aktywnie działających i prowadzących badania geopolityczne, wyraża niniejszym opinię o wydarzeniach bieżących, mających silny wpływ na sytuację i stabilność polityczną w Europie. Staraliśmy się odpowiedzieć na pięć pytań związanych z tym zjawiskiem. Pierwszą kwestią jest to, czym w istocie jest ten kryzys? Jaki jest naukowy pogląd na sprawę? Otóż, uważamy, że to […]

Więcej ›
Polacy w działaniach na rzecz pokoju w latach 1953 – 2015

Polacy w działaniach na rzecz pokoju w latach 1953 – 2015

Uprzejmie informujemy, że nasz przedstawiciel, przewodniczący Oddziału Warszawa PTG dr Tadeusz Leszczyński został zaproszony do udziału w projekcie opracowania i wydania monografii pt. Polacy w działaniach na rzecz pokoju w latach 1953 – 2015. Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Koło nr 47 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Założenia projektu zostały przedstawione podczas konferencji zorganizowanej w Akademii Obrony Narodowej w dniu […]

Więcej ›
stat4u