Konkursy

Plakat 2014KONKURS "KSIĄŻKA GEOPOLITYCZNA ROKU" – ed. 2015

 

 

Polskie Towarzystwo Geopolityczne już po raz trzeci zorganizowało konkurs pt. „Książka Geopolityczna Roku”. Wybieraliśmy najlepszą książkę naukową z zakresu szeroko rozumianej geopolityki i problematyki międzynarodowej. Konkurs organizowany jest w celu popularyzowania problematyki geopolitycznej, a także w celu promowania czytelnictwa książek o tematyce międzynarodowej.

 

W konkursie oceniane są publikacje naukowe z zakresu: geopolityki, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, geografii historycznej i politycznej, nauki o cywilizacji, geoekonomii, zagadnień teoretycznych dotyczących władzy w aspekcie międzynarodowym, metodologii nauk społecznych w odniesieniu do spraw międzynarodowych. W konkursie nie biorą udziału książki o charakterze publicystycznym. Dopuszczana jest memuarystyka i zredagowane wydania dokumentów źródłowych istotnych odnoszących się do problematyki międzynarodowej.

 

 

Konkurs składa się z trzech etapów.

 

Etap I – do dnia 30 czerwca 2016 r.  – publiczne zgłaszanie propozycji konkursowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie te publikacje, które posiadają umieszczony na stronie tytułowej/redakcyjnej rok wydania: 2015.

 

Etap II – do dnia 15 sierpnia 2016 r. – władze PTG (Zarząd w konsultacji z Radą Naukową) wyłoniają dziesięć nominacji konkursowych.

Nominacje konkursowe edycji 2015 otrzymały następujące pozycje:

Depczyński, M., Rosyjskie Siły Zbrojne – od Milutina do Putina, Bellona, Warszawa 2015.

Dmochowski, A., Czas strachu. Terroryzm – Europa – Polska, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2015.

Gardocki S., Rosja i jej sąsiedzi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Kuczyński, M., Gorace lata Zimnej Wojny, 1945-1965, Bellona, Warszawa 2015.

Panek B., Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku, Difin, Warszawa 2015.

Soroka P. , Bezpieczeństwo energetyczne, między teorią a praktyką, Elipsa, Warszawa 2015.

Świder, K., Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś, ISP PAN Warszawa 2015 

Trubalska J.Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej, PTG, Kraków 2015.

Wyszczelski, L., Polska mocarstwowa – wizje i koncepcje obozów politycznych II Rzeczypospolitej, Bellona, Warszawa 2015.

Żukowski, A., Hartliński, M., Modzelewski, W.T., Więcławski, J. (red.), Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2015.

 

Etap III – FINAŁ – do dnia 1 października 2016 r. przesyłane są ankiety konkursowych z listą dziesięciu nominowanych książek do członków Jury Konkursu, powołanych przez Zarząd i Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. W skład Jury wchodzi nie mniej niż dziesięciu badaczy, specjalizujących się w tematyce międzynarodowej, posiadających stopień naukowy co najmniej doktora. Członkowie jury nie będą mogli głosować na książki, których są autorami, współautorami lub redaktorami naukowymi (nie dotyczy recenzji).

 

Podstawą do oceny książek są opracowane w PTG kryteria oceny prac z zakresu spraw międzynarodowych:

http://ptg.edu.pl/kryteria-oceny-prac-z-zakresu-spraw-miedzynarodowych/

 

Publiczne ogłoszenie laureata odbywa się na Zjazdach Geopolityków Polskich.

Nagrody w Konkursie są wręczane podczas inauguracji ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Zjazd Geopolityków Polskich”, która odbywa się zwykle w grudniu każdego roku.
http://ptg.edu.pl/zgp/

 

KONKURS KSIĄŻKA GEOPOLITYCZNA ROKU 2015
wygrała publikacja:
Świder, K., Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś, ISP PAN Warszawa 2015 
wyróżniono również:
Gardocki S., Rosja i jej sąsiedzi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

 

Nagroda w Konkursie ma charakter honorowy. W jej skład wchodzi statuetka wg wzoru przyjętego przez Zarząd PTG, dyplom oraz nagrody rzeczowe wg postanowienia Zarządu PTG.

Statuetka

================================================================================

 

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI:

2014 r:

Nagroda główna:
Balcer A., Wóycicki K., Polska na globalnej szachownicy, Poltext, Warszawa 2014.


Wyróżnienia:
Rojek P., Przekleństwo imperium – źródła rosyjskiego zachowania, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
Czarny R. M., High North – między geografią a polityką, Scandinavium, Kielce 2014.

 

2013 r:

Nagroda główna:
Mirosław Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.


Wyróżnienia:
Piotr Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, IGiPZ PAN, Warszawa 2013.
Andrzej Szeptycki, Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

 

2012 r:

Nagroda główna:
Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Wyróżnienie:
Edward Haliżak (red.), Geoekonomia, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2012.

stat4u