Konferencja „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki” w Sejmie RP

W dniu 6.03.2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja naukowa nt. „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki” zorganizowana przez Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, we współpracy z Narodową Radą rozwoju przy Prezydencie RP, Polską Geotermalną Asocjacją im. prof. J. Sokołowskiego oraz Konsorcjum Naukowo-Przemysłowo-Wdrożeniowym „Polska Geotermia”. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Środowiska, zaś patronatu medialnego udzieliła Telewizja Trwam wraz z portalem BiznesAlert. W konferencji, na zaproszenie przewodniczącego PZGiE Ireneusza Zyska, wziął udział przewodniczący Komisji Polityki Energetycznej PTG dr Tadeusz Z. Leszczyński.

Celem konferencji było przedstawienie możliwości i uwarunkowań rozwoju geotermii w Polsce oraz jej miejsca w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” opracowanej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. W konferencji uczestniczyli politycy, samorządowcy, inwestorzy oraz przedstawiciele świata nauki. Część naukowa konferencji obejmowała: wystąpienie inauguracyjne Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko, prowadzone przez posła Ireneusza Zyska dwa bloki wystąpień przedstawicieli Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i zaproszonych gości (1) oraz prezesów firm eksploatujących źródła geotermalne (2), a także dyskusję panelową moderowaną przez p. Marcina Roszkowskiego.

W załączeniu program konferencji oraz zdjęcia dokumentujące przebieg obrad.

dr Tadeusz Z. Leszczyński

agenda_geotermia

Pose? Ireneusz Zyska wita uczestników konferencji Wyst?pienie inauguracyjne wyg?asza min. prof. Jan SzyszkoO. Jan Król udziela wywiadu TV Trwam O. Jan Król przedstawia problemy Geotermii Toru? Pose? Gabriela Mas?owska przybli?a histori? debaty o geotermii Prezes Marek Balcer prezentuje Geotermi? Mazowieck? Uczestnicy dyskusji panelowej Uczestnicy konferencji

stat4u