IX Zjazd Geopolityków Polskich

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w IX Zjeździe Geopolityków Polskich, który odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2017 r. w Warszawie (1.12.2017 r. w Pałacu Staszica, 2-3.12.2017 r. w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji). W dniu 3.12.2017 r. planujemy także zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik.

Prosimy o zapoznanie się z programem Zjazdu (zakładka na stronie: "IX ZGP") oraz przesłanie zgłoszenia swojego udziału na adres: ptg@ptg.edu.pl podając wszystkie konieczne dane.

stat4u