IX Zjazd Geopolityków Polskich

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w IX Zjeździe Geopolityków Polskich, który odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2017 r. w Warszawie (1.12.2017 r. w Pałacu Staszica, 2-3.12.2017 r. w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji). W dniu 3.12.2017 r. planujemy także zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik.

Prosimy o zapoznanie się z programem Zjazdu ("IX ZGP") oraz przesłanie zgłoszenia swojego udziału na adres: igor@protasowicki.eu podając poniższe dane:

A. Proponowany temat referatu (fakultatywne):
B. Dane o uczestniku (obligatoryjne):
–  Imię (imiona) i nazwisko:
–  Reprezentowana uczelnia/instytucja/organizacja/środowisko:
–  Tytuł/stopień naukowy/stopień wojskowy (tylko służba czynna):
–  Adres do korespondencji:
–  Telefon /e-mail:  
C. Streszczenie proponowanego wystąpienia (dla wypełniających pkt. 1. obligatoryjne):

Druk karty uczestnictwa zamieszczono na stronie Oddziału Warszawa PTG w zakładce "IX Zjazd GP".

W imieniu organizatorów gwarantuję uczestnikom moc wrażeń intelektualnych.

dr Tadeusz Z. Leszczyński 

stat4u