Członkostwo

W trakcie trwania naboru można przyłączyć się do działającego już oddziału (obecnie działa sześć jednostek terenowych) lub założyć własny. Wystarczy trzech członków zwyczajnych do założenia oddziału.

Formalności związane z przystąpieniem są bardzo proste:

1. Zapoznaj się ze statutem PTG;

2. Wydrukuj deklarację członkowską, wypełnij ją i prześlij na adres PTG;

3. Wpłać składkę członkowską (tylko 50 zł na rok) na niżej podane konto PTG.

W ciągu 30 dni od otrzymania deklaracji i zaksięgowania wpłaty wysyłana jest legitymacja członkowska, która upoważnia do wszystkich praw członka PTG. (nie dotyczy okresu 30 dni przed Walnym Zebranie Członków/Delegatów PTG i/lub konferencji krajowych organizowanych przez PTG)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

STATUT PTG

 

Korzyści z członkostwa w PTG:

  • ułatwienie publikacji w czasopismach naukowych PTG (Przeglądzie Geopolitycznym i European Journal of Geopolitics) i monografiach zbiorowych,
  • kontakty w krajowych i zagranicznych środowiskach naukowych,
  • pomoc w dotarciu do specjalistycznej literatury,
  • zniżki na publikacje wydawane przez Towarzystwo i zaprzyjaźnione wydawnictwa,
  • zniżki na udział w konferencjach naukowych i Zjazdach Geopolityków Polskich
  • zaświadczenia do przewodów doktorskich i habilitacyjnych o przynależności do towarzystwa naukowego,
  • umożliwienie publikacji na polskich i zagranicznych portalach eksperckich, wykładów i wywiadów w Internecie i innych mediach.

 

Kontakt z Polskim Towarzystwem Geopolitycznym

e-mail: ptg@ptg.edu.pl

 

Adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7 lok. 26

30-198 Kraków

KRS 0000325431

NIP 949-215-93-59

REGON 241291048

 

 

Wpłaty składek członkowskich (w roku 2017: 50zł) oraz darowizny (wyłącznie przelewy krajowe w PLN) prosimy kierować na poniższy numer konta bankowego PTG.

Numer konta bankowego, na który można wpłacać składki członkowskie oraz darowizny:

04 2030 0045 1110 0000 0390 5350

stat4u